Hur går en psykologisk behandling till?

Hur går en psykologisk behandling till? En behandling påbörjas först efter att en noggrann bedömning av problemet utförts. Detta sker i ett till tre inledande bedömningssamtal då man som klient får berätta om sitt problem, fylla i självskattningsformulär och svara på...