Konsultverksamhet

Bergmark Consulting åtar sig konsultuppdrag för både organisationer och privatpersoner.

 

Coaching/Psykologisk rådgivning

Kärt barn har många namn. Man skulle kunna kalla insatser som syftar till att öka prestationen i ett visst sammanhang – t.ex. i arbetslivet, i sportsammanhang – för coaching eller psykologisk rådgivning. Hos Bergmark Consulting vilar insatserna tryggt på vetenskaplig grund, vilket betyder att de utgår från vetenskapligt förankrad kunskap om psykologi och beteendeförändring.

Ledarskapscoaching: Bergmark Consulting har vana vid att coacha ledare, främst ledare och verksamhetschefer inom offentlig sektor och beslutsfattare.

 

Organisationsutveckling

Bergmark Consulting erbjuder främst två insatser på organisationsområdet:

  • Information och konsultation kring implementering, dvs. hur man bäst går till väga när man vill implementera nya metoder.
  • Punktinsatser eller tidsmässigt längre utvecklingsstöd till organisationer som vill förbättra arbetsklimatet i organisationen och den psykiska hälsan hos sina medarbetare.

Bergmark Consulting skräddarsyr insatser efter behov.

Vill du veta mer eller har du frågor?
Kontakta info@bergmarkconsulting.se eller ring 0763 285 118.
Du kan även använda kontaktfoumlär på sidan Kontakt »

Uppdragsgivare

Region Skåne, Landstinget i Blekinge, Höörs kommun, Kognio- Centrum för KBT, Vasakronan m. fl.

Exempel på kommentarer från utbildningen riktad till läkare om stressrelaterad ohälsa

”Behandling och evidens, detta var väldigt intressant!”

”Fantastisk föreläsare!”

”Tydlig och strukturerad genomgång. Jättebra att få den fakta som finns kring behandling av stress, skönt att kunna referera till i patientsamtal!”

”Tydlighet, intressanta tankar kring det praktiska patientarbetet vid stressrelaterad ohälsa.”

”Inte haft utbildning i detta alls under utbildningen, ST, AT. Mycket givande.”

”Mycket bra innehåll och mycket duktig föreläsare”

”Lagom tempo, bra underlag, bra struktur, gott lyssnande hos föreläsaren”

”Högaktuellt i arbetsvardagen.”

”Duktig, påläst engagerande föreläsare”

”Jättebra föreläsning! Pedagogiskt och engagerande.”

”Bra kurs för min profession.”

”Tydliga riktlinjer om hur en diagnos sätts. Uppdaterad faktabaserad på forskning som är aktuell. Bra att tydliggöra vad man ännu inte vet.

”Intressant och välformulerat. Nya insikter om utmattning”

Exempel på deltagarkommentarer från utbildningen i triagering av patienter med psykisk ohälsa riktad till primärvårdssjuksköterskor

”Bra info gällande psykisk ohälsa samt väldigt duktig föreläsare som var tydlig i sin kommunikation och gav bra exempel.”

”Intressant att lära sig kort om flera olika psykiatriska diagnoser.”

”Fantastiskt pedagogiskt genomförande och intressant innehåll.”

”Christina Bergmarks hela personlighet och sätt att lära ut gjorde det så fantastiskt bra.”

”Genomgång av de olika psykiska diagnoserna och skillnaderna. Lätt att följa föreläsningen som gav många bra råd och svår på frågor som ställdes.”

”Stor hjälp att bemöta patienter och till vem man ska boka.”

”En riktigt inspirerande och duktig föreläsare.”

”Konkreta tips för att kunna urskilja olika typer av psykisk ohälsa i telefon.”

”Har fått verktyg i vilka frågor som kan ställas samt en bättre uppfattning om olika typer av t ex ångest.”

”Mycket nöjd deltagare. Åter en eloge till kursledaren som föreläste med tal, kroppsspråk och mimik. Mycket fängslande.”

Exempel på deltagarkommentarer från utbildningen i strukturerad bedömning och diagnostik av patienter med psykisk ohälsa, riktad till ST-läkare

”Bra sammanfattningar av diagnoser, bra exempel.”

”Nyttigt att diskutera.”

”Engagerade och bra föreläsare.”

”Tydligt och strukturerat.”

”Superbra uppdatering.”

”Praktiskt tillämpbart och vetenskaplig apporach.”

”Mycket strukturerat och trevligt framförande.”

”Gav mycket hjälp vid diagnostiken.”

”Den här typen av utbildning ger alltid nya infallsvinklar och tankegångar, vilket gör att du växer i din roll som läkare.”