Din säkerhet

Du är i goda händer hos Bergmark Consulting AB

Bergmark Consulting AB tar din säkerhet på största allvar. Som legitimerad psykolog är man skyldig att beakta sträng sekretess rörande alla klienter. Det kan också vara bra för dig som klient att veta att titeln legitimerad psykolog är skyddad. Det betyder att den bara får användas av personer som genomgått den femåriga universitetsutbildningen till psykolog, blivit godkänd av Socialstyrelsen samt har arbetat ett obligatoriskt praktikår efter avslutad utbildning. Titeln garanterar en vetenskapligt förankrad och bred utbildning i psykologi på avancerad nivå. En legitimerad psykolog står dessutom under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Christina Bergmark Hall är utöver leg. psykolog även specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Specialistutbildningen är en statligt reglerad femårig utbildning som drivs av Sveriges Psykologförbund. Specialist kan den bli som först är leg. psykolog och som har ett pågående arbete som psykolog.

Även titeln legitimerad psykoterapeut är skyddad, men utbildningslängden är kortare, tre år.

Dessvärre har den ökade populariteten för psykoterapi och särskilt för KBT, lett till att det figurerar en hel del oseriösa aktörer utan tillräcklig utbildning i den privata sektorn. Därför kan det vara bra att ha kännedom om ovanstående när man söker behandlare.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU och som syftar till att ge alla oss människor större kontroll över hur våra personuppgifter hanteras och syftar till att öka säkerheten i hanteringen. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

De personuppgifter som samlas in från dig som klient/patient är de som krävs enligt Patientdatalagen. Journaluppgifterna lagras i enlighet med reglerna i Patientdatalagen i tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Bergmark Consulting skickar aldrig känsliga personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter via e-post eller SMS. E-post och SMS raderas snarast, dock senast var tredje månad.

För alla patientuppgifter gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du som klient har samtyckt till detta eller om lag anger att så måste ske.

Samtycke till behandling av personuppgift

Genom att kontakta Bergmark Consulting AB samtycker du till företagets behandling av personuppgifter i enlighet med följande policy (hantering av personuppgifter).

Diskretion

För en del klienter är det extra viktigt att inte bli igenkända i samband med besök för konsultation. Bergmark Consulting AB har erfarenhet av att arbeta med denna klientgrupp och har viss möjlighet att erbjuda besökstider utanför de ordinarie.