Christina Bergmark,  leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling

Bergmark Consulting Ab Christina Bergmark Porträtt

Jag är legitimerad psykolog sedan 2000, specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Min kliniska verksamhet sträcker sig över två decennier och spänner över flera olika fält, främst primärvård, men även över psykiatri och rehabilitering. Jag har haft förmånen att arbeta i flera olika länder utöver Sverige; i Norge och ett par år även i Sydeuropa (Portugal, Italien).

Under de senaste åren har jag främst sysslat med kunskapsstyrning av den svenska primärvården, både på regional nivå (Södra Regionen) och på nationell nivå. Det betyder att jag tillsammans med andra har sysslat med frågor som rör hur primärvården kan ge god vård till patienter som lider av psykisk ohälsa. Jag ledde under två år ett projekt i Region Skåne kallat ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården”. Inom ramen för detta projekt utbildade jag bl.a. hundratals sjuksköterskor, läkare och andra vårdprofessioner kring psykisk ohälsa, se pdf Slutrapport. Jag har varit ledamot i det nationella primärvårdsrådet vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och har pågående uppdrag för Socialstyrelsen som rör arbetet med de nationella riktlinjerna vid ångest och depression.

Jag är en stark förespråkare för att psykologiska behandlingsinsatser ska vara välgrundade i forskning och nå så många människor som möjligt. Därför är jag också emellanåt en flitig debattör i frågor som rör just evidensbaserad behandling vid psykisk ohälsa, se media. Jag har suttit i styrelsen för Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) som är en intresseförening för beteendeterapi och KBT. Jag har sysslat med frågor som rör media och opinion. www.kbt.nu

Min forskning hittills, rör den behandlingskomponent i KBT som kallas exponering; 2018 publicerade jag tillsammans med professor Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av en tre-sessioners korttidsbehandling för panikångest: Hall, C.B. & Lundh, L-G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. I Behavior Modification.

Med Bergmark Consulting vill jag erbjuda de insatser på området psykisk ohälsa som tack vare decennier av forskning och evidensbaserad praktik har visat sig ge bäst resultat. Jag vill inte att du som medmänniska med ångest, nedstämdhet, stress eller andra återkommande psykologiska problem ska tro att det saknas hjälp eller effektiv behandling för dina besvär. Det finns! Problemet är att evidensbaserade insatser för psykisk ohälsa ännu inte tillgängliggörs i tillräckligt stor utsträckning i vårt samhälle. Det finns flera förklaringar till detta, men ännu fler goda skäl till att satsa på att erbjuda de insatser som har störst chans att hjälpa flest människor att må bättre. Bergmark Consulting vill finnas som en pålitlig och högkvalitativ resurs i det sammanhanget, både för dig som själv behöver hjälp och för er som arbetar med att erbjuda god vård vid psykisk ohälsa.