Bergmark Consulting AB

Evidensbaserad hjälp vid psykisk ohälsa

Bergmark Consulting AB

Evidensbaserad hjälp vid psykisk ohälsa

Foto Peter Westrup

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen av Reinhold Niebuhr

KBT och rådgivning

Hos Bergmark Consulting erbjuds du garanterat de behandlingsinsatser som har bäst evidens vid ångest, depression och stressrelaterade besvär.

Utbildning

Bergmark Consulting utbildar brett inom området evidensbaserade insatser för att främja psykisk hälsa.

Konsultverksamhet

Bergmark Consulting åtar sig konsultuppdrag för både organisationer och privatpersoner. Insatserna skräddarsys efter behov.

 

Uppdragsgivare