Konsultverksamhet

Bergmark Consulting AB åtar sig konsultuppdrag för både organisationer och privatpersoner.

Coaching/Psykologisk rådgivning

Kärt barn har många namn. Man skulle kunna kalla insatser som syftar till att öka prestationen i ett visst sammanhang – t.ex. i arbetslivet, i sportsammanhang – för coaching eller psykologisk rådgivning. Hos Bergmark Consulting vilar insatserna tryggt på vetenskaplig grund, vilket betyder att de utgår från vetenskapligt förankrad kunskap om psykologi och beteendeförändring.

Ledarskapscoaching: Bergmark Consulting har vana vid att coacha ledare, främst ledare och verksamhetschefer inom offentlig sektor och beslutsfattare.

Organisationsutveckling

Bergmark Consulting erbjuder främst två insatser på organisationsområdet:

  • Information och konsultation kring implementering, dvs. hur man bäst går till väga när man vill implementera nya metoder.
  • Punktinsatser eller tidsmässigt längre utvecklingsstöd till organisationer som vill förbättra arbetsklimatet i organisationen och den psykiska hälsan hos sina medarbetare.

Bergmark Consulting skräddarsyr insatser efter behov.