Hur går en psykologisk behandling till?

En behandling påbörjas först efter att en noggrann bedömning av problemet utförts. Detta sker i ett till tre inledande bedömningssamtal då man som klient får berätta om sitt problem, fylla i självskattningsformulär. Utifrån vad som framkommer i bedömningen, föreslås den insats som har bäst forskningsstöd för tillståndet. Oftast är det någon av insatserna beskriva under behandlingsområden.

Det är av stor vikt att man som klient förstår vad behandlingen syftar till och vad den innebär rent praktiskt, vad som krävs i termer av eget engagemang och att man blir upplyst om vad man kan förvänta sig i fråga om behandlingsresultat. Om det skulle röra sig om ett problem som Bergmark Consulting saknar tillräcklig kompetens för kommer du att hänvisas vidare. Problem som Bergmark Consulting inte tar sig an, men gärna hänvisar till andra lämpliga behandlare se t.ex. www.teraply.se är:

  • Substansmissbruk och riskbruk
  • Psykossjukdomar
  • Bipolär störning
  • Ätstörningar
  • Självskadebeteende

Efter bedömningssamtal, påbörjas sedan behandlingen enligt överenskommelse. Vi kommer att sätta behandlingsmål och behandlingsinsatsen kommer att utvärderas löpande för att säkra att du som klient får förväntad effekt av behandlingen.

Efter avslutad behandling bokas vanligen en eller ett par uppföljande sessioner ett par månader framåt i tiden – sk. boostersessioner – för att säkerställa att behandlingseffekten kvarstår över tid.

Bergmark Consulting erbjuder både fysiska besök på mottagningen i centrala Lund och besök via videolänk.

Digitala besök

Digitala besök sker via journalsystemet Kaddios plattform. Kaddio uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering för hantering av personuppgifter på webben.

Du som klient loggar efter överenskommelse med Bergmark Consulting in via bergmarkconsulting.kaddio.com och väntar där på att bli uppringd.

För att kunna genomföra digitala besök behöver du:

  • En uppdaterad version av webbläsaren Chrome
  • Stabil och snabb internetuppkoppling (3G mobilt bredband eller snabbare).
  • Glöm inte att kolla att din enhet tillåter delning av kamera och mikrofon.

Fysiska besök

Ett besök på mottagningen sker i centrala Lund, Skomakaregatan 13, i Kognios lokaler https://www.kognio.se/kontakt/

Boka digitalt eller fysiskt möte genom att ringa på tel: 0763 285 118 eller skick en e-post till: info@bergmarkconsulting.se 

Pris

Pris per session 1 600 sek fysiskt besök och videosamtal. En session är vanligen 45 minuter lång.
Parterapi session 2 000 sek. En session är 90 minuter lång.

Avbokning måste ske senast 24 timmar före besöket, via mejl eller telefon – annars debiteras hela besöket. Psykoterapi är momsfri verksamhet.