Utbildningar

Bergmark Consulting utbildar brett inom området evidensbaserade insatser för att främja psykisk hälsa. Det innebär att utbildningar skapas och skräddarsys för att passa olika organisationers behov. Till exempel:

 • Utbildning i specifika diagnoser/tillstånd och hur man bäst behandlar dem och bemöter människor som lider av dem. Utbildningarna riktas till professioner (läkare, leg. psykoterapeuter, leg. psykologer, socionomer, leg. sjuksköterskor, vårdare, personer i människovårdande yrken), till studenter och till verksamhetschefer.
 • Utbildning i specifika terapeutiska behandlingsmetoder och behandlingskomponenter, som t.ex. KBT, ACT, exponering. Dessa utbildningar riktar sig till behandlare (leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, leg. läkare, leg. sjuksköterskor, personer med människovårdande yrken).
 • Utbildning i organisation av vården av patienter som lider av psykisk ohälsa. Dessa utbildningar riktar sig främst till offentlig sektor som landsting och kommuner, men även till privata vårdföretag, till chefer och till politiska beslutsfattare.

Exempel på genomförda utbildningsinsatser

ACT – orienteringsföreläsning

För studenter på den grundläggande utbildningen i KBT Kognio-Centrum för KBT, Lund.

Återkommande insats.

Exponering i teori och praktik

Utbildningen har getts både som en tvådagarsutbildning riktad till behandlare och som en halvdagsföreläsning riktad till studenter på den grundläggande utbildningen i Kognitiv Beteendeterapi. Båda utbildningarna återkommer.

För beskrivning av utbildningen och deltagarkommentarer, se kurs hos kognio »

Stressrelaterad ohälsa – bedömning och behandling

Utbildning med Christina Bergmark Hall riktad till drygt 150 allmänläkare i Region Skåne vid flera tillfällen 2018 samt till psykologer samt kuratorer i Region Skånes primärvård under 2019, på beställning av Region Skåne.

Exempel på deltagarkommentarer från utbildningen riktad till läkare om stressrelaterad ohälsa:

 • ”Mycket bra innehåll och mycket duktig föreläsare”
 • ”Behandling och evidens, detta var väldigt intressant!”
 • ”Tydlighet, intressanta tankar kring det praktiska patientarbetet vid stressrelaterad ohälsa.”
 • ”Tydlig och strukturerad genomgång. Jättebra att få den fakta som finns kring behandling av stress, skönt att kunna referera till i patientsamtal!”
 • ”Inte haft utbildning i detta alls under utbildningen, ST, AT. Mycket givande.”
 • ”Lagom tempo, bra underlag, bra struktur, gott lyssnande hos föreläsaren”
 • ”Intressant och välformulerat. Nya insikter om utmattning”
 • ”Fantastisk föreläsare!”
 • ”Högaktuellt i arbetsvardagen.”
 • ”Duktig, påläst engagerande föreläsare”
 • ”Jättebra föreläsning! Pedagogiskt och engagerande.”
 • ”Bra kurs för min profession.”
 • ”Tydliga riktlinjer om hur en diagnos sätts. Uppdaterad faktabaserad på forskning som är aktuell.
  Bra att tydliggöra vad man ännu inte vet."

Psykisk ohälsa – fakta och myter

Utbildningsdag med Christina Bergmark Hall, skräddarsydd för Höörs Kommun, maj 2019.
Drygt 50 personer (verksamhets- och enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor) deltog.

”Allt från enhetschefer, boendestödjare, undersköterskor, dag och natt sjuksköterskor deltog.

Vi tyckte denna utbildning var så bra och vi fick en gemensam grund att stå på oavsett vilken titel vi har.

Vi ser gärna någon form av ytterligare utbildning!”

Marie Kjellberg
Enhetschef ssk, Höörs Kommun

Triage av patienter med psykisk ohälsa

Över 150 primärvårdssjuksköterskor utbildades av Christina Bergmark Hall i Region Skåne 2017 och 2018 via ett statligt utbildningsuppdrag.
Uppdraget kallades ”Satsning psykisk hälsa 2018”


Deltagarkommentarer från utbildningen i triagering av patienter med psykisk ohälsa riktad till primärvårdssjuksköterskor:

 • ”Bra info gällande psykisk ohälsa samt väldigt duktig föreläsare som var tydlig i sin kommunikation och gav bra exempel.”
 • ”Fantastiskt pedagogiskt genomförande och intressant innehåll.”
 • ”Christina Bergmarks hela personlighet och sätt att lära ut gjorde det så fantastiskt bra.”
 • ”Genomgång av de olika psykiska diagnoserna och skillnaderna. Lätt att följa föreläsningen som gav många bra råd och svår på frågor som ställdes.”
 • ”Intressant att lära sig kort om flera olika psykiatriska diagnoser.”
 • ”En riktigt inspirerande och duktig föreläsare.”
 • ”Stor hjälp att bemöta patienter och till vem man ska boka.”
 • ”Har fått verktyg i vilka frågor som kan ställas samt en bättre uppfattning om olika typer av t ex ångest.”
 • ”Konkreta tips för att kunna urskilja olika typer av psykisk ohälsa i telefon.”
 • ”Mycket nöjd deltagare. Åter en eloge till kursledaren som föreläste med tal, kroppsspråk och mimik. Mycket fängslande.”

Strukturerad bedömning av patienter med psykisk ohälsa i primärvården

För ST-läkare. Landstinget Blekinge. Februari 2020, Ronneby Brunn.


”Tydlig, klar och evidensbaserad genomgång som gjorde de vanliga diagnoserna vid psykisk ohälsa i primärvården avgränsade och lätt urskiljbara. ST-läkarna fick sedan på ett pedagogiskt sätt i grupp öva på att använda ett diagnosverktyg väl lämpat att underlätta arbetet i primärvården, mycket bra!Stefan Persson, Studierektor i Allmänmedicin, Region Blekinge

Över 60 allmänläkare i Region Skåne utbildades av Christina Bergmark Hall och psykiater Marie Asp vid flera tillfällen 2018 inom ramen för ”Satsning psykisk hälsa 2018”


 • ”Bra sammanfattningar av diagnoser, bra exempel.”
 • ”Nyttigt att diskutera.”
 • ”Engagerade och bra föreläsare.”
 • ”Tydligt och strukturerat.”
 • ”Superbra uppdatering.”
 • ”Praktiskt tillämpbart och vetenskaplig apporach.”
 • ”Mycket strukturerat och trevligt framförande.”
 • ”Gav mycket hjälp vid diagnostiken.”
 • ”Den här typen av utbildning ger alltid nya infallsvinklar och tankegångar, vilket gör att du växer i din roll som läkare.”

Att arbeta evidensbaserat med patienter med psykisk hälsa i primärvården

Verksamhetschefer och enhetschefer vid 37 vårdcentraler i Region Skåne utbildades av Christina Bergmark Hall vid flera tillfällen under 2018.

Uppdragsgivare

Exempel på kommentarer från utbildningen riktad till läkare om stressrelaterad ohälsa

 

Vill du veta mer eller har du frågor?
Kontakta info@bergmarkconsulting.se eller ring 0763 285 118. Du kan även använda kontaktfoumlär på sidan Kontakt »