Psykologisk behandling med KBT

Bergmark Consulting erbjuder behandling med KBT för ångestproblem, depressionsproblem, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem. KBT är den behandlingsmetod som har det bästa vetenskapliga stödet för ovanstående (och flera andra) problem se Om KBT. Bergmark Consulting erbjuder också föräldrastöd och hjälp med relations-och samlevnadsproblem.

Observera att Bergmark Consulting inte är ansluten till något s.k. landstingsavtal – dvs. inte heller till Vårdval Psykoterapi i Skåne.

Bergmark Consulting tar emot vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt.

Problem som Bergmark Consulting inte tar sig an, men gärna hänvisar till andra, lämpliga behandlare är:

  • Substansmissbruk och riskbruk
  • Psykossjukdomar
  • Bipolär störning
  • Ätstörningar
  • Självskadebeteende

Observera att om du mår akut psykiskt dåligt och har planer på att skada dig själv, ska du ringa 112!

Bergmark Consulting erbjuder både fysiska besök på mottagningen i centrala Lund och digitala besök. Läs mer om digitala besök »

Behandlingsområden

Ångestproblem

Att känna sig orolig och ångestfylld är både normalt och vanligt. Ångestreaktionen hjälper oss människor att fly faror och därmed att överleva som art. Men många människor lider av en oro och ångest som är oproportionerlig i relation till den verkliga faran, vilket leder till olika former av undvikande och därmed till ökat lidande och funktionsnedsättning på sikt.

Halsoangest-blogg

Hälsoångest

Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att…

Fobi-bloggV2

Social fobi

Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad…

Panik-blogg

Paniksyndrom

Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga…

Andra vanliga problem

depression-blogg

Depression

Precis som i fallet att känna oro och ångest,…