Depression

Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser eller för att man märker att man inte lever som man kanske önskar. Depression talar man om först när tillvaron ofta känns meningslös, när man har förlorat intresset för vardagliga aktiviteter, ofta känner sig värdelös, ser framtiden som hopplös, har svårt för att koncentrera sig, fatta beslut och ofta lider av sömnproblem.

Avgörande för diagnosen är också att man har en låg aktivitetsgrad och drar sig undan aktiviteter som man tidigare ägnat sig åt. Istället tillbringar man ofta mycket tid i ensamhet. Behandlingen syftar till att hjälpa den deprimerade att återfå kontakten med sociala relationer och meningsfulla aktiviteter (sk. beteendeaktivering) och att avdramatisera eller ifrågasätta sina negativa tankar. 

Andra vanliga problem 

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan...

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring....