Föräldrastöd

Foraldrastod Blogg

Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting tar emot föräldrar – både enskilt och i par – för att utifrån evidensbaserad metodik med grund i KBT och inlärningspsykologiska principer hjälpa föräldrar med vanliga problem som att minska konfliktsituationer hemma, … Läs mer

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem Blogg

När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från en problemanalys och kombinerar strategier för förändring med strategier för acceptans där det långsiktiga målet är att skapa acceptans för olikheter … Läs mer

Sömnstörning (Insomni)

Insomnia Blogg

Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet dagtid, är så pass stora att det får negativa konsekvenser för ens liv under en längre period. … Läs mer

Stressrelaterad ohälsa

Stress Blogg

Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar man om när det finns både en eller flera tydliga yttre stressorer i livet (t.ex. separation, olycka, sjukdom, dödsfall, bli uppsagd från arbetet, flytt, ansvar för barn med funktionsnedsättning) vilka ökar belastningen på individen, parat med … Läs mer

Depression

Depression Blogg

Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser eller för att man märker att man inte lever som man kanske önskar. Depression talar man om först när tillvaron ofta känns meningslös, när man har förlorat intresset för vardagliga … Läs mer