Föräldrastöd

Foraldrastod Blogg

Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting AB tar emot föräldrar – både enskilt och i par – för att utifrån evidensbaserad metodik med grund i KBT och inlärningspsykologiska principer hjälpa föräldrar med vanliga problem som att minska konfliktsituationer ... Läs mer

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem Blogg

När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från en problemanalys och kombinerar strategier för förändring med strategier för acceptans där det långsiktiga målet är att skapa acceptans för olikheter ... Läs mer

Sömnstörning (Insomni)

Insomnia Blogg

Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet dagtid, är så pass stora att det får negativa konsekvenser för ens liv under en längre period. ... Läs mer