Föräldrastöd

Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting tar emot föräldrar – både enskilt och i par – för att utifrån evidensbaserad metodik med grund i KBT och inlärningspsykologiska principer hjälpa föräldrar med vanliga problem som att minska konfliktsituationer hemma, minska utagerande beteende, minska dataspelande, förbättra sömn, skapa ett större lugn och ökad närhet mellan förälder och barn.

Andra vanliga problem 

Depression

Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser...

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan...