Samlevnadsproblem (Parterapi)

När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från en problemanalys och kombinerar strategier för förändring med strategier för acceptans där det långsiktiga målet är att skapa acceptans för olikheter och hitta ett förhållningssätt mot varandra som fungerar långsiktigt.

Den variant av KBT som har bäst vetenskapligt stöd kallas Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT).  IBCT passar för alla typer av par och för alla typer av interpersonella konflikter.