Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan ofta drabbas av starka och handikappande ångestreaktioner. När dessa inte avklingar med tiden utan istället alltmer kommer att dominera personens liv, talar man om PTSD. Den traumatiska händelsen återkommer då i drömmar eller i vaket tillstånd och den traumatiserade gör allt för att undvika att minnas. PTSD behandlas med exponering som innebär att minska undvikandet genom att aktivt minnas traumat i fantasin, under trygga omständigheter i terapin och genom att på olika sätt tydliggöra hur den svåra händelsen påverkat personens grundsyn på livet, sig själv, andra människor.

Den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd kallas för Prolonged Exposure (PE) och är en variant av KBT.

Andra vanliga ångeststörningar

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor,...

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla,...

Social fobi

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att...

Hälsoångest

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan...

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och...