Tvångssyndrom (OCD)

Ocd Blogg

Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och tvångshandlingar som är viljestyrda handlingar vars funktion är att minska obehaget, förhindra upplevda risker. Exempel på tvångstankar är att man har blivit smittad av orenheter, bakterier, att hemmet skall översvämmas, brinna upp, att man ska skada andra. Vanliga … Läs mer

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Ptsd Blogg

Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan ofta drabbas av starka och handikappande ångestreaktioner. När dessa inte avklingar med tiden utan istället alltmer kommer att dominera personens liv, talar man om PTSD. Den traumatiska händelsen återkommer då i drömmar eller i vaket tillstånd och den traumatiserade gör … Läs mer

Hälsoångest

Halsoangest Blogg

Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan lida av, allvarlig kroppslig sjukdom. För att dämpa rädslan brukar man använda sig av olika typer av kontrollstrategier och undvikanden som lugnar kortsiktigt, men som på sikt förstärker rädslan och ökar behovet av att skaffa … Läs mer

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Gad Bloggv2

GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att anhöriga ska förolyckas, bli sjuka, för att man inte ska klara studier, mm. Denna oro leder till ett ständigt ältande. Ofta har man försökt att bryta ältandet, men misslyckats. GAD brukar också leda till somatiska problem som … Läs mer

Social fobi

Fobi Bloggv2

Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som löjlig eller korkad. Obehaget leder till att man försöker undvika sociala situationer, och när detta är omöjligt, till att man istället utvecklar strategier som döljer rädslan och som kortsiktigt gör … Läs mer

Paniksyndrom

Panik Blogg

Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla, svettningar, overklighetskänslor) som eskalerar till attacker och som skrämmer så pass mycket att man försöker att undvika att attackerna ska inträffa igen. Rädslan leder till att man blir på sin vakt; överdrivet vaksam uppmärksam på sin kropp, låter bli vissa … Läs mer

Specifika Fobier

Fobier Blogg

Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor, duvor, m.fl.), att se blod, att kräkas, befinna sig på hög höjd mm. Behandlingen går ut på att under trygga och kontrollerade former närma sig det som utlöser rädslan så att en upplevelse av att man klarar … Läs mer