Hälsoångest

Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan lida av, allvarlig kroppslig sjukdom. För att dämpa rädslan brukar man använda sig av olika typer av kontrollstrategier och undvikanden som lugnar kortsiktigt, men som på sikt förstärker rädslan och ökar behovet av att skaffa sig lugnande besked, dvs. leder till funktionsnedsättning.

Grundprincipen i behandlingen är att öka toleransnivån för rädslan och att lära sig ett nytt sätt att bemöta oro.