Stressrelaterad ohälsa

Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar man om när det finns både en eller flera tydliga yttre stressorer i livet (t.ex. separation, olycka, sjukdom, dödsfall, bli uppsagd från arbetet, flytt, ansvar för barn med funktionsnedsättning) vilka ökar belastningen på individen, parat med långvarig  brist på återhämtning. Symptom är bland annat känsla av ständig uppvarvning, påtagliga minnes-och koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, irritabilitet, gråtmildhet, överkänslighet för sinnesintryck, låg uthållighet och fysisk utmattning.

Behandlingen går ut på att skapa tid för återhämtning, balans mellan aktivitet och vila, sänka ambitionsgraden och värdera vad som är viktigast i livet och att träna problemlösning. 

Andra vanliga problem 

Depression

Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan...

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring....