Sömnstörning (Insomni)

Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet dagtid, är så pass stora att det får negativa konsekvenser för ens liv under en längre period.

Behandlingen fokuserar initial kartläggning av sömnen, analys av utlösande faktorer och träning på att ändra beteende för att öka sömnighet och sömnförmåga, även avslappningsövningar och sömnrestriktion är vanliga inslag.