Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och tvångshandlingar som är viljestyrda handlingar vars funktion är att minska obehaget, förhindra upplevda risker. Exempel på tvångstankar är att man har blivit smittad av orenheter, bakterier, att hemmet skall översvämmas, brinna upp, att man ska skada andra. Vanliga typer av tvång är tvättvång, kontrolltvång, ordningstvång, skadetvång m.fl. Tvångshandlingarna kan bestå av tankar i form av ramsor och upprepningar, eller olika former av kontrollerande av miljön. Tvångssyndrom riskerar att bli ett mycket handikappande tillstånd utan behandling, eftersom det ofta leder till ett utbrett undvikande av alla tänkbara situationer som skulle kunna starta de obehagliga tvångstankarna och tidskrävande tvångshandlingarna.

Den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd kallas Exponering med Responsprevention (ERP) och är en variant av KBT. Grundprincipen är att man gradvis utsätter sig för det som framkallar obehag och frivilligt avstår från handlingar som reducerar obehaget.

Andra vanliga ångeststörningar

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor,...

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla,...

Social fobi

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att...

Hälsoångest

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan...