Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan ofta drabbas av starka och handikappande ångestreaktioner. När dessa inte avklingar med tiden utan istället alltmer kommer att dominera personens liv, talar man om PTSD. Den traumatiska händelsen återkommer då i drömmar eller i vaket tillstånd och den traumatiserade gör allt för att undvika att minnas. PTSD behandlas med exponering som innebär att minska undvikandet genom att aktivt minnas traumat i fantasin, under trygga omständigheter i terapin och genom att på olika sätt tydliggöra hur den svåra händelsen påverkat personens grundsyn på livet, sig själv, andra människor.

Den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd kallas för Prolonged Exposure (PE) och är en variant av KBT.