Föräldrastöd

Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting AB tar emot föräldrar – både enskilt och i par – för att utifrån evidensbaserad metodik med grund i KBT och inlärningspsykologiska principer hjälpa föräldrar med vanliga problem som att minska konfliktsituationer hemma, minska utagerande beteende, minska dataspelande, förbättra sömn, skapa ett större lugn och ökad närhet mellan förälder och barn.