Specifika Fobier

Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor, duvor, m.fl.), att se blod, att kräkas, befinna sig på hög höjd mm. Behandlingen går ut på att under trygga och kontrollerade former närma sig det som utlöser rädslan så att en upplevelse av att man klarar konfrontationen bättre än vad man trodde, kan skapas och leda till att man slutar undvika det som utlöser rädslan. Denna form av stark rädsla kan oftast botas med korta och intensiva behandlingsinsatser; ibland räcker det med en enda lång session