Paniksyndrom

Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla, svettningar, overklighetskänslor) som eskalerar till attacker och som skrämmer så pass mycket att man försöker att undvika att attackerna ska inträffa igen. Rädslan leder till att man blir på sin vakt; överdrivet vaksam uppmärksam på sin kropp, låter bli vissa situationer, platser eller aktiviteter (sk. agorafobi) och ofta vidtar försiktighetsåtgärder (sk. säkerhetsbeteenden) när man befinner sig i situationer där man är rädd att kunna få en attack.

Behandlingen består av både psykoedukation om hur kroppen fungerar, av att bryta undvikande och av att uppleva skillnaden mellan sin egen negativa förväntan om vad som kan ske på grund av en attack och verkligheten.