Hälsoångest

Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan lida av, allvarlig kroppslig sjukdom. För att dämpa rädslan brukar man använda sig av olika typer av kontrollstrategier och undvikanden som lugnar kortsiktigt, men som på sikt förstärker rädslan och ökar behovet av att skaffa sig lugnande besked, dvs. leder till funktionsnedsättning.

Grundprincipen i behandlingen är att öka toleransnivån för rädslan och att lära sig ett nytt sätt att bemöta oro. 

Andra vanliga ångeststörningar

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor,...

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla,...

Social fobi

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan...

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och...