Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att anhöriga ska förolyckas, bli sjuka, för att man inte ska klara studier, mm. Denna oro leder till ett ständigt ältande. Ofta har man försökt att bryta ältandet, men misslyckats. GAD brukar också leda till somatiska problem som huvudvärk, muskelspänningar och orolig mage.

Grundprincipen i behandlingen är att bemöta orostankarna på ett nytt sätt; ett sätt som inte förstärker oron och ältandet på sikt, samt avslappningsträning.