Paniksyndrom

Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla, svettningar, overklighetskänslor) som eskalerar till attacker och som skrämmer så pass mycket att man försöker att undvika att attackerna ska inträffa igen. Rädslan leder till att man blir på sin vakt; överdrivet vaksam uppmärksam på sin kropp, låter bli vissa situationer, platser eller aktiviteter (sk. agorafobi) och ofta vidtar försiktighetsåtgärder (sk. säkerhetsbeteenden) när man befinner sig i situationer där man är rädd att kunna få en attack.

Behandlingen består av både psykoedukation om hur kroppen fungerar, av att bryta undvikande och av att uppleva skillnaden mellan sin egen negativa förväntan om vad som kan ske på grund av en attack och verkligheten.

Andra vanliga ångeststörningar

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor,...

Social fobi

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att...

Hälsoångest

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan...

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och...