Social fobi

Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som löjlig eller korkad. Obehaget leder till att man försöker undvika sociala situationer, och när detta är omöjligt, till att man istället utvecklar strategier som döljer rädslan och som kortsiktigt gör att man känner sig säkrare, men som långsiktigt leder till ett ökat självfokus, till att man känner sig fortsatt mycket ansträngd i sociala situationer och till förvärrad rädsla och nedstämdhet.

Grundprincipen i en behandling är att närma sig sociala situationer på ett nytt sätt, utmana sin rädsla genom information om säkerhetsbeteenden, beteendeexperiment och färdighetsträning.