Samlevnadsproblem (Parterapi)

När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från en problemanalys och kombinerar strategier för förändring med strategier för acceptans där det långsiktiga målet är att skapa acceptans för olikheter och hitta ett förhållningssätt mot varandra som fungerar långsiktigt.

Den variant av KBT som har bäst vetenskapligt stöd kallas Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT).  IBCT passar för alla typer av par och för alla typer av interpersonella konflikter.

Andra vanliga problem 

Depression

Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser...

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om...

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring....