Social fobi

Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som löjlig eller korkad. Obehaget leder till att man försöker undvika sociala situationer, och när detta är omöjligt, till att man istället utvecklar strategier som döljer rädslan och som kortsiktigt gör att man känner sig säkrare, men som långsiktigt leder till ett ökat självfokus, till att man känner sig fortsatt mycket ansträngd i sociala situationer och till förvärrad rädsla och nedstämdhet.

Grundprincipen i en behandling är att närma sig sociala situationer på ett nytt sätt, utmana sin rädsla genom information om säkerhetsbeteenden, beteendeexperiment och färdighetsträning.

Andra vanliga ångeststörningar

Specifika fobier

Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor,...

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla,...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att...

Hälsoångest

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan...

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom består av två delar: Tvångstankar som är ofrivilliga, oönskade och obehagliga tankar som framkallar ångest och...