Sömnstörning (Insomni)

Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet dagtid, är så pass stora att det får negativa konsekvenser för ens liv under en längre period.

Behandlingen fokuserar initial kartläggning av sömnen, analys av utlösande faktorer och träning på att ändra beteende för att öka sömnighet och sömnförmåga, även avslappningsövningar och sömnrestriktion är vanliga inslag.

Andra vanliga problem 

Depression

Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser...

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan...

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring....