Depression

Depression Precis som i fallet att känna oro och ångest, är det vanligt och normalt att känna sig nedstämd i livet på grund av negativa händelser eller för att man märker att man inte lever som man kanske önskar. Depression talar man om först när tillvaron ofta känns...

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa Precis som i fallet ångest och nedstämdhet, är känslor av stress vanliga och normala i livet. Stressrelaterad ohälsa talar man om när det finns både en eller flera tydliga yttre stressorer i livet (t.ex. separation, olycka, sjukdom, dödsfall,...

Sömnstörning (Insomni)

Sömnstörning (Insomni) Sömnproblem i olika former är mycket vanligt att uppleva under livet i olika perioder.  Sömnstörning, insomni, talar man om när problemen med att somna in eller vakna upp och/eller ha svårt att somna om samt med funktionsnedsättande trötthet...

Samlevnadsproblem (Parterapi)

Samlevnadsproblem (Parterapi) När relationssvårigheter i en parrelation lett till att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget mellan parterna, kan det vara dags att söka hjälp. Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Behandlingsinsatsen utgår från...

Föräldrastöd

Föräldrastöd Att vara förälder innebär ofta en rad svårigheter som man ibland kan fastna i och behöva stöd, råd och färdighetsträning kring. Bergmark Consulting tar emot föräldrar – både enskilt och i par – för att utifrån evidensbaserad metodik med grund...