Specifika fobier

Specifika Fobier Vid specifika fobier är ångesten knuten till väl avgränsade situationer och företeelser, såsom djur (t.ex. spindlar, ormar, kor, duvor, m.fl.), att se blod, att kräkas, befinna sig på hög höjd mm. Behandlingen går ut på att under trygga och...

Paniksyndrom

Paniksyndrom Ett tillstånd där man drabbas av intensiva och obehagliga kroppsliga sensationer (t.ex. hjärtklappning, yrsel, andnödskänsla, svettningar, overklighetskänslor) som eskalerar till attacker och som skrämmer så pass mycket att man försöker att undvika att...

Social fobi

Social fobi Innebär en stark rädsla för att bli negativt granskad av andra. Ofta är man rädd för att göra bort sig, visa sig nervös, framstå som löjlig eller korkad. Obehaget leder till att man försöker undvika sociala situationer, och när detta är omöjligt, till att...

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) GAD kännetecknas av att man upplever en frekvent oro för olika livsomständigheter, t. ex. för ekonomin, för att anhöriga ska förolyckas, bli sjuka, för att man inte ska klara studier, mm. Denna oro leder till ett ständigt ältande....

Hälsoångest

Hälsoångest Hälsoångest kallades hypokondri förr i tiden. Tillståndet innebär att man återkommande är mycket rädd för att drabbas av eller redan lida av, allvarlig kroppslig sjukdom. För att dämpa rädslan brukar man använda sig av olika typer av kontrollstrategier och...

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Människor som utsätts för starkt traumatiska upplevelser som t.ex. våldtäkt, misshandel, övergrepp och krig kan ofta drabbas av starka och handikappande ångestreaktioner. När dessa inte avklingar med tiden utan istället alltmer...